Category Archives: Reglementen

Afhangreglement

Afhangsysteem Indien je vrij wilt gaan tennissen, bent je verplicht om je kaartje op het afhangbord in het portaaltje van de entree te hangen. –        Het afhangen is verplicht, óók wanneer het niet druk is. –        Je neemt je kaartje van het

Baanreglement

Baanreglement 1   Het gebruik van de banen door de leden dient te geschieden overeenkomstig het geldend baanreserveringssysteem. 2.  Het baanreserveringssysteem heeft tot doel de leden op de door hen te kiezen tijden van de accommodatie gebruik te laten maken. Dit kan

Parkreglement

Parkreglement Het betreden en/of gebruik maken, c.q. nemen van het tennispark is geheel voor eigen verantwoording in alle opzichten. Men kan geen schadeclaims, wat voor aard dan ook, bij de eigenaar indienen. Indien schade berokkend wordt aan het tennispark, in welke vorm

Reglement sneeuw en vorst

Sneeuw Bij besneeuwde banen mogen deze niet gebruikt worden!! Opdooi Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smeltwater van de sneeuw en/of het ijs