Reglement sneeuw en vorst

Sneeuw
Bij besneeuwde banen mogen deze niet gebruikt worden!!

Opdooi
Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smeltwater van de sneeuw en/of het ijs niet wegzakken naar de drainage. Het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lavafundering worden instabiel door het vele water tussen de lavakorrels. Het veld voelt bij betreding zacht en “sopperig” aan. Door de onstabiele lavalaag worden bij betreding kleine deukjes in de fundering gemaakt die niet hersteld kunnen worden. De banen mogen in de opdooiperiode, die vaak wel van korte duur is, niet betreden worden.

Vorst
Bij vorst kan, behalve als de bovenlaag nat is, zonder problemen gespeeld worden. De banen worden door betreding bij vorst niet beschadigd. De toplaag wordt bij vorst wel hard en kan extra blessure gevaar opleveren. Voorzichtigheid is dus geboden.Kortom: Bij sneeuw en opdooi mag NIET worden gespeeld. Het gaat om het het behoud van onze tennisbanen en ons aller veiligheid. Ook mag de sneeuw niet worden geruimd.