Contributie

geld

Contributie 2016
De contributie voor senioren bedraagt € 140,-.
De contributie voor junioren bedraagt € 169,- (incl. 30 trainingen/lessen)
De contributie wordt jaarlijks middels automatische incasso geïncasseerd door het tennispark.