Baanreglement

Baanreglement
1   Het gebruik van de banen door de leden dient te geschieden overeenkomstig het geldend baanreserveringssysteem.
2.  Het baanreserveringssysteem heeft tot doel de leden op de door hen te kiezen tijden van de accommodatie gebruik te laten maken.
Dit kan alleen worden bereikt door een strikte naleving van de regels door alle leden.
3.  Baanreserveringssysteem: zie afhangreglement
4. „Afhangen“ is verplicht, ongeacht of er geen, weinig of veel tennissers gebruik maken van de banen, dit om elkaar beter te leren kennen en
om overzicht te houden.
5.  Men kan slechts spelen gedurende de periode waarvoor het kaartje is opgehangen.  Het recht op een gereserveerde baan vervalt indien men
voor de afgehangen periode speelt c.q. meespeelt. Reservering van de baan dient persoonlijk te geschieden. Men mag en kan nooit van tevoren of
voor een ander reserveren. Bij nog niet ingegane speeltijd is het toegestaan per baanafschrijving aan te vullen tot 4 personen.
6   Het is verboden op/tegen de netten te hangen/slaan. U dient de telramen op de juiste manier te gebruiken. Bijvoorbeeld niet met uw
racket de standen bij te houden of het telraam weer leeg te maken via uw racket.
8.  U dient de toegangspoorten tot het tennisveld ten allen tijde na betreden/vertrekken te sluiten.
9.  Het bespelen van de baan geschiedt voor eigen risico.
10. Het betreden van de banen is alleen toegestaan als men de aanwijzingen op de borden in acht neemt.
11. Op de banen is tenniskleding verplicht.
12. Roken, drinken en eten is op de baan niet toegestaan.
13. Men wordt dringend verzocht de overige spelers op de naastgelegen ba(a)n(en) niet te hinderen.
14. Seniorleden hebben na 19.00 uur voorrang op juniorleden.
15. Een stilzwijgende afspraak op het park is dat als er op een bepaald moment gesingeld wordt en het wordt druk op dat moment, er dan indien er
behoefte is meegespeeld mag te worden. Dus: enkelspel wordt dan dubbelspel. Zodat er zo veel mogelijk leden tegelijkertijd kunnen spelen.
16. Indien baan 1, 2, 3 en 4 bezet zijn en baan 5 of 6 nog vrij is, dient u af te hangen op baan 5 of 6. Laat a.u.b. uw medeleden doortennissen.
Dat wil zeggen pas als alle banen bezet zijn, mag je afhangen op een baan die niet meer vrij is. Dus u komt aan op het tennispark en baan 1, 2, 3
en 4 zijn bezet, laat deze mensen dan  a.u.b. gewoon doortennissen en maakt u gebruik van baan 5 of 6 die nog gewoon vrij zijn.

In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet is de beslissing van het beheer bindend.